آب بندی بتن waterproofing concrete
آب بندی بتن
waterproofing concrete  
 
آب بند بودن ( نفوذ ناپذيري ) بتن عبارت است از مقاومت بتن در برابر هرگونه عامل خارجي كه به سطح بتن حمله ميكند و ممكن است به داخل آن نفوذ كند. مثل آب ، هوا ، گازهاي خارجي اعم از خورنده و غير خورنده ، مواد شيميايي با Ph بالا يا پايين و ... . بتن آب بند عاري از ترك خوردگي هاي سطحي ، لوله هاي موئينه در داخل به ميزان كم يا صفر و داراي خلل و فرج ناچيزي مي باشد كه نفوذ هر گونه عامل خارجي به بتن را به حداقل رسانده و يا ناممكن ساخته و به اصطلاح بتن آب بند مي شود. 
 
     در ساخت بتن عوامل بسياري چون طرح اختلاط نامناسب ، ميزان آب به سيمان بالاتر از حد مجاز ، استفاده غلط از مواد افزودني ، استفاده بيش از حد مجاز از مواد هوازا در بتن ، عمل آوري نا مناسب ، ميزان سيمان ناكافي ، دانه بندي نامناسب كه در آن شكاف وجود داشته باشد و يا عدم وجود يا ميزان ناكافي از سنگ دانه هاي با قطر مورد نياز در بتن و ... مي تواند منجر به ايجاد خلل و فرج زياد و در نتيجه افت آب بندي شديد بتن شود.
 
      در ASTM آزمايشي جهت تعيين ميزان نفوذ پذيري بتن وجود ندارد ، زيرا نفوذ پذيري مقوله اي در مورد جسم بتن است نه سطح آن. تنها آزمايش در مورد نفوذ پذيري بتن در DIN آلمان مي باشد. در اين آزمايش كه سه مرحله دارد ابتدا آب يا گاز را تحت فشار در بتن نفوذ مي دهند ( Penetration ) ، سپس بتن آن را مي پذيرد                ( Fusion )و بعد سيال را در خود پخش مي كند. ( Dispersion ) 
 
     اين آزمايش و نتايج آن در مورد ساختار بتن مي باشد و نه سازه ساخته شده از آن. اين آزمايش با جذب سطحي آب متفاوت است. تعيين ميزان جذب سطحي آب در بتن با خيساندن آن حاصل مي شود.
100 گرم سيمان با آب تركيبي طبق واكنش شيميايي زير توليد مي كند :
 
  gr ۱۰۰) Cement + H à CSH + Ca (OH) 2
     در حالت معمولي ساخت بتن ميزان 0.25 وزن سيمان ، آب احتياج داريم. آب بتن در دماي بالاي 105 درجه تبخير و در دماي زير 40- درجه سانتيگراد منجمد مي شود. اگر ميزان 15% وزن بتن CSH در آن وجود داشته باشد اين عنصر با آب وارد واكنش شيميايي مي شود ، در نتيجه 15% بيشتر از 0.25 وزن سيمان آب نياز پيدا مي كنيم كه چيزي حدود 35 تا 40 درصد آب خواهد بود. پس اگر بتن را بسازيم ، با طرح اختلاط و احجام ثابت در طرف چپ معادله بالا ، كاهش حجم در طرف چپ رابطه خواهيم داشت . يعني بتن پس از ساخت دچار كاهش حجم يا Shrinkage مي شود.
 
     بحثي كه در مورد بتن تا كنون بسيار مورد توجه بوده و در ساخت بتن بسيار مهم است و به آن به خوبي پرداخته مي شود ، بحث Mix Design  يا طرح اختلاط بتن است ، اما جنبه ديگري از ساخت بتن كه بايد مورد توجه واقع شود موضوع Mix Proportion يا نسبت اختلاط بتن است كه با طراحي و كنترل آن مي توان ميزان خلل و فرج هاي ايجاد شده در بتن را به فراخور استفاده كمتر يا بيشتر كرد و باعث كمتر مصرف شدن سيمان شد. خلل و فرج موجود در در بتن مهمترين عامل تضعيف آب بند بودن بتن مي باشد و بايد به دقت از داخل بتن خارج شده با موادي كه به سلامت ، مقاومت و پايايي بتن صدمه نزنند جايگزين شود.    
 
          در منحني دانه بندي نشان داده شده بهترين دانه بندي و بهترين سنگدانه ها در ناحيه هاشور خورده واقع مي باشد.  
 
     در ساخت بتن در ايران چون ميزان سنگدانه هاي نرم ( نرم دانه ) در خاكهاي طبيعي كم است ، كمبود اين اندازه  سنگدانه را با سيمان جبران مي كنند. در واقع شكاف ايجاد شده در منحني دانه بندي سنگدانه هاي مصرفي در بتن را با سيمان پر مي كنند. اين امر هرچند بدون دانش فني كافي و به صورت ناخود آگاه صورت گرفته باعث بالا رفتن مقاومت بتن مي شود.
 
     شستن بتن مي تواند باعث ايجاد خلل و فرج در آن شود. يكي از ضعيف ترين و پر خلل و فرج ترين نقاط بتن ، محل زير آرماتور ها و سنگدانه هاي درشت مي باشد. اين نقاط در ويبره كردن بتن دور از دسترس ويبراتور     مي مانند و خلل و فرج آنها در همانجا محبوس مي شود. درز هاي اجرايي ايجاد شده در بتن ريز از مقاطع پر خلل و فرج بتن است.
 
     براي از بين بردن خلل و فرج در بتن مي توان خود خمير سيمان را متراكم كرد. خلل و فرجي كه به اين ترتيب از بين مي روند خلل و فرج ژلي هستند. يعني خلل و فرجي كه در ژل سيمان ايجاد ميشوند.
 
     استفاده از SiO2 يا اكسيد سيليس كه با Ca ( OH ) 2  ميل تركيبي خوبي دارد و در كنار آب با هم خوب تركيب مي شوند ، باعث ايجاد سيليكات كلسيم محلول در آب مي شود و نفوذ پذيري بتن را با كم كردن خلل و فرج كاهش مي دهد. زيرا دانه هاي ايجاد شده بسيار ريز هستند و نقاط خالي را به خوبي پر ميكنند و هرچه فاصله بين خمير سيمان و سنگدانه كمتر باشد خلل و فرج نيز كمتر و آب بندي بتن بيشتر است.
 
     ميكروسيليس حدود 99.9 % سيليس دارد .  اصل نام آن سيليكا فيوم است كه در واقع ميكرو سيليكات است نه ميكرو سيليس. قطر دانه هاي پودر ميكروسيليس ده ها برابر كوچكتر از قطر دانه هاي سيمان است و به كار بردن آن در بتن فاصله بين دانه هاي سيمان باهم ، و سيمان با سنگدانه را به خوبي پر مي كند و جسم يك پارچه تري به بتن مي دهد. كار با پودر ميكرو سيليس به دليل نرمي بيش از حد دانه هاي آن براي كارگران پر مخاطره است ، زيرا با استنشاق آن پودر ميكرو سيليس وارد دستگاه تنفسي شده و به جدار داخلي ريه مي چسبد و ايجاد مشكلات تنفسي و سرفه هاي شديد مي كند. براي احتراز از اين مشكل ژل ميكروسيليس به بازار عرضه شده است.
 
     ميكرو سيليس از زائدات دودكش هاي كارخانجات – كه براي جمع آوري آن پارچه هاي بسيار ظريف با منافذ خيلي كوچك را روي دود كش مي كشند -  و مزارع برنج مي باشد - كه در پي كوبيدن شلتوك برنج حاصل مي شود -  و از يافتن كار برد آن در بتن زمان زيادي نمي گذرد. 
 
     پس از مدتي از استفاده ميكرو سيليس در بتن و در پي مقاومت بالا و نفوذ پذيري پاييني كه به دليل استفاده از ميكرو سيليس حاصل شد ، نانو سيليس مطرح شد. نانو سيليس همان فرمول ميكرو سيليس را دارد ولي بسيار نرم تر و ريز تر از آن است و واكنش قوي تري با آب دارد. 
 
     نانو سيليس معلق در آب با درصد 15 ( يعني 15 نانو ) سفيد رنگ مي باشد. نانوسيليس  با درصد 5 در آب بيرنگ مي باشد. 
 
     براي كاهش خلل و فرج بتن از مواد حباب ساز و فيلر نيز ميتوان استفاده نمود. بزرگترين حباب ايجاد شده توسط حباب ساز ها 0.6 ميليمتر قطر دارد. با افزودن حباب ساز ها قطر لوله هاي موئينه بتن كاهش ميابد ، جداره داخلي آنها ليز مي شود و حالت دمپر ايجاد شده و نيروي ضربات استاتيكي را جذب مي كنند. 
 
     پس از الك سنگدانه ها هرچه زير الك شماره 200 بريزد فيلر نام مي گيرد. در بتن حتماً بايد فيلر داشته باشيم و نسبت آن را هم بايد به دست بياوريم به نحوي كه Gap Grain دانه بندي از بين برود.
 
     هرچه نفوذناپذيري بتن بالا برود مقاومت بتن هم بالا تر مي رود ولي عكس اين جمله الزاماً هميشه صحيح نيست . يعني هرچه مقاومت بالا برود الزاماً نفوذناپذيري بالا نمي رود. به طور مثال مي توان بتن متخلخلي ساخت كه مقاومت 400 كيلو پاسكال داشته باشد ولي زهكش بوده و آب به راحتي از آن عبور كند. ( Pervious Conceret ) . اين نوع بتن استفاده سازه اي ندارد و در ساخت آن فقط يك نوع سنگدانه ( يك الك ) به كار    مي رود. در ساخت منهول ها ، كف پاركينگ ها و جاهايي از اين دست – كه مي خواهيم آب به راحتي از سطح عبور كرده و به عمق نفوذ كند - به كار مي رود.  
 
     بتن از لحاظ آب بندي رتبه بندي شده است . رتبه 1 ضعيف ترين نوع آب بندي است كه در سطح بتن مي توان لكه هاي آب را ديد ، مثل قطره آبي كه بر سطح آن به جاي مانده باشد. براي تست اين درجه آب بندي يك روزنامه خشك را به سطح بتن مي چسباينم. اگر روزنامه خشكي و سفتي خود را از دست داد و خيس شد يعني جسم بتن در آب غوطه ور است. براي از بين بردن اين حالت دو گزينه وجود دارد. گزينه منفي اين است كه آب را از سطح بتن خشك كنيم و گزينه مثبت اين است كه از داخل بتن يك غشاء جاي گذاري كنيم. در اين حالت آب روي لايه آب بند فشار مياورد و جلوي ورود آب را مي گيرد. عمل پلاستر كاري يعني از مواد پليمري يا اپوكسي براي بتن روكش مي گذاريم و آن را آب بند مي كنيم.
 
     براي آب بندي سازه هاي بتني در درزهاي اجرايي آن water stop ميگذاريم. واتر استاپ مناسب براي اين نقاط واتر استاپ هاي تخت هستند. براي نقاطي از سازه كه ممكن است دچار انبساط و انقباض شوند واتر استاپ هاي انبساطي قرار مي دهيم. اين واتر استاپ ها داراي حفره اي در وسط هستند كه تحت فشار يا كشش به راحتي منقبض و منبسط مي شود.
 
     واتر استاپ ها بايد حالت كشسان داشته باشند. براي تست اين رفتار واتر استاپ ها دوسر آن را در دو گيره كششي قرار مي دهيم و تحت كشش در هر لحظه با متر اندازه گيري مي كنيم و درست در لحظه گسيخته شدن واتر استاپ شماره متر را قرائت مي كنيم و اين ميزان را بدست مياوريم.  (elongation at break ). سفت بودن واتر استاپ به دليل كربنات كلسيم آن است. هرچه ميزان كربنات كلسيم كمتر باشد واتر استاپ كشسان تر است. 
 
     سطح بتن باز مانده در واتر استاپ كه از توالي قرار گرفتن حفره هاي دايره اي واتر استاپ ها تشكيل مي شود را sealant مي زنند كه 0.25 مي تواند بازي داشته باشد و به خود و بتن صدمه نزند.  ولي چون  Sealant ( درزگير ) گران است همه آن فضا را پر نمي كنند.
 
آب بندی بتن،آب بندی فشارمنفی،آب بندی فشار مثبت،بتن آب بند،بتن ناتراوا،مواد آب بند نفوذگر،آب بندی چال آسانسور،آببندی،مواد آب بندی بتن،آب بندی دیوار حائل،آب بندی مخزن بتنی،آب بندی استخر،آب بندی تصفیه خانه،ملات آب بند،بتن نفوذ ناپذیر،مقاومت الکتریکی بتن،آب بندی ترک،تزریق پلی یورتان،آب بندی سازه های بتنی،رفع نشت مآب بندی بتن،آب بندی فشارمنفی،آب بندی فشار مثبت،بتن آب بند،بتن ناتراوا،مواد آب بند نفوذگر،آب بندی چال آسانسور،آببندی،مواد آب بندی بتن،آب بندی دیوار حائل،آب بندی مخزن بتنی،آب بندی استخر،آب بندی تصفیه خانه،ملات آب بند،بتن نفوذ ناپذیر،مقاومت الکتریکی بتن،آب بندی ترک،تزریق پلی یورتان،آب ندی سازه های بتنی،رفع نشت ،واترپروف،بتن واترپروف،چسب بتن،آب ندی کولینگ تاور ،آب بندی کلاریفایر،لوله های موئینه بتن ،پنترون،پوشش حافظتی بتن ،عایق رطوبتی بتن ،آب بندی استخر با چسب بتن,روش اجرای آب بندی استخر,روش اجرای آب بندی استخر,واترپروف بتن,مواد آب بندی,واترپروف چیست,شیمی ساختمان,چسب آباذگران,مواد آب بندی بتن,شرکت های دارنده مواد آب بندی بتن,آب بند کننده بتن,آنی گیر بتن,عایق الاستومری,عایق الاستومری بتن,پوشش آب بند کننده الاستومری بتن,بتن واترپروف,مواد واترپروف بتن,فروش واترپروف بتن,فروش واترپروف بتن,قیمت واترپروف بتن,انواع واترپروف بتن,واترپروف کردن بتن,چسب واتروف بت,چسب واترپروف استخر,عایق الاستومری بتن,عایق واترپروف بتن,عایق واترپروف استخر,روش عایق کاری استخر,عایق رطوبتی جدید بتن,عایق رطوبتی جدید ساختمان,عایق رطوبتی استخر,شرکت آب بندی استخر,شرکت واترپروف بتن,شرکت عایق کاری استخر,اکیپ آب بندی استخر,اکیپ آب بندی بتن,اکیپ آب بند مخزن,آب بندی درز انبساطی,آب بندی درز بتن,مواد واترپروف درز بتن,عایق کاری درز بتن,مواد واترپروف درز بتن,آب بندی چاله آسانسور,مواد آب بند کننده بتن,مواد آب بند,مواد آب بندی استخر,عایق نفوذی بتن,عایق نانو چیست,عایق دیوار ساختمان,شرکت عایق بتن,عایق بتن سپاهان,بتن عایق بندی,پوشش بتن,عایق آب بندی  آب بندی دیوار حائل,عایق آب بندی دیوار حائل,پوشش آب بندی دیوار حال,مواد اب بندی دیوار حائل,آب بندی دیوار آجری,پوشش محافظ نما,عایق محافظ نما,آب بند ئو جزئی,آب بندی نمای ساختمان,رنگ نمای ساختمان,آب بندی ساختمان,رنگ نمای خارجی ساختمان,رنگ استخر,رنگ استخری ضد جلبک,رنگ استخری,رنگ استخری پایه آب,ترمیم نشت استخر,ترمیم ترک استخر,آب بندی درز بتن, آب بندی درزها,آب بندی درز کاشی,آب بندی استخر بلوکی,آب بندی دویار سیمانی,آب بندی بتن استخر,آب بندی استخر بتنی,نحوه آب بندی استخر,چسب آب بندی لوله,آب بندی مخزن بلوکی,آب بندی استخر.،واترپروف،بتن واترپروف،چسب بتن،آب ندی کولینگ تاور ،آب بندی کلاریفایر،لوله های موئینه بتن ،پنترون،پوشش حافظتی بتن ،عایق رطوبتی بتن، گروه مهندسی زیگورات، مقاوم سازی بتن ساختمان ، آب بندی بتن ساختمان ،ترمیم بتن ساختمان ، تعمیر بتن ، کاشت میلگرد ، کفپوش اپوکسی ، کفپوش پلی اورتان ، پوشش ضد حریق ، پوشش مقاوم در برابر حریق ، اپوکسی ضد اسید ، اپوکسی مقاوم در برابر اسید ، تزریق رزین اپوکسی و ترمیم ترک بتن ، تزریق پلی اورتان و آب بندی ترک بتن ،اجرا و تزریق گروت ، گروت ریزی ،
مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت