اصول آب بندي بتن
اصول آب بندي بتن
  
با گسترش دیدگاه و تفکر عصر بتن های سبز فرا صنعتی و تغییر جایگاه نگرش سنتی تک بعدی مقاومتی به بتن به سمت و سوی بتنهای ((مقاومتی دوامی )) لزوم جانشینی برخوردی کل نگرانه و به عنوان یک سیستم زنده وپویا به جای برخورد قدیمی و جزء نگرانه از پیش تعیین شده احساس می شود در این راستا طبیعت بتن به گونه ای است که رفتار آن با رفتار تک تک اجزاء تشکیل دهنده آن و نیز با حاصل جمع رفتار این اجزاء متفاوت است بنابراین ، اگر بتن را چه به صورت فیزیکی و چه به صورت نظری به اجزاء جدا از هم تفکیک کنیم . مشخصات ماده مخدوش شده و از بین خواهد رفت لذا دنیای بتن نیز همانند دنیای انسانها غیر خطی است و در محدوده این رفتار غیر خطی دارای ناپیوستگی و گسستگی های نیز هست و اگر چنانچه این دانش را محدود به برداشت خود ازیک معلول منفرد نماییم و استنباطمان فاقد هرگونه کل نگری باشد انگار که این معلول همه چیز است خود را در یک محدوده کوچک قرار داده ایم .
با در نظر گرفتن این تفکر جدید کل نگرانه به بتن به عنوان یک سیستم زنده پویا هرگونه تغییر رفتار و ایجاد مشخصات جدید در بتن با استفاده از افزودنیهای دنیای جدید باید بصورت استفاده از افزودنیهای چند منظوره (Multi-Functional) که علاوه بر هدف رفتاری جدید در بتن مقاومت و دوام آن را نیز در نظر دارد باشد.
یکی از مواردی که بسیار در مورد سازه های بتنی بالاخص مواردی که در مجاورت دائم یا غیر دائم با آب و مواد شیمیایی است دارای اهمیت است عملکرد مسدود کنندگی در برابرتراوش ، نفوذ فشار یا تهاجم آب حاوی مواد شیمیایی علاوه بر تحمل خوب باربری آن می باشد در این راستا باید بتنی ساخته شود که اصطلاحا آب بند یا  Wateright ( ناتراوا) گفته می شود .
از نظر محدود کردن آسیب دیدگی بتن ، در حقیقت مناسبتر آن است که از اصطلاح بتن غیر قابل نفوذ Water Impermeable  استفاده گردد . زیرا امکان آب بندی مطلق در مخلوط نامتجانسی همچون بتن بسختی میسر می باشد .بدین معنی که اگر حجم رطوبت نفوذ یافته در جسم بتن در سطح مجاور هوا تبخیر شود و در زمان تجزیه و تحلیل رطوبت هیچ صدمه ای ایجاد نشود در این صورت طبق استاندارد کاربردی ساختمان (ASTM) به چنین بتنی بتن آب بند ( آب کیپ یا ناتراوا) گفته می شود زمانی بتن آب کیپ است که تهویه مناسب و دمای کافی برای ادامه تبخیر آب نفوذ یافته در سطح بیرونی در سازه های مخزنی و سطح دور از آب در سازه های آبی وجود داشته باشد و قطرات تعریق بر روی سطح دور از آب در محل موجود نباشد . تعریف فوق در عمل نیز کاربرد دارد و در جدول زیر مندرج است
 
تعریف خصوصیات رطوبتی درجه آب بندی
سطح پرداختی باندازه کافی آب کیپ بوده و اثری از رطوبت برروی سطح خارجی مشهود نیست. کاملا خشک می باشد
سطح پرداختی باندازه کافی آب کیپ است بطوریکه در اثر رطوبت کم لکه های تغییر رنگ د نقاط مختلف سطح خارجی مشاهده می شود . عمدتا خشک
بوسیله کف دست رطوبت در نقاط مختلف روی سطح بتن احساس می شود و با قرار گرفتن کاغذ یا روزنامه تغییر شکل و رنگ روی می دهد قطره آبی روی سطح بتن مشاهده نمی شود. خلل وفرج بتن مرطوب می باشند
 
بتن،آب بندی،آب بند،مواد ، آب ، بند ،استخر ، دیوار
 
 
آب بندی سازه های بتنی را می توان به دو صورت انجام داد:
آب بندی اولیه ( در حین ساخت وبتن ریزی ) :
     این روش با استفاده از مواد افزودنی مناسب و اصلاح طرح اختلاط بتن مصرفی و قرار دادن   واتر استاپ در درزهای اجرایی یا انبساطی و رعایت نکات مهم اجرایی انجام می گردد لازم به ذکر است که آب بندی در این مرحله اقتصادی ترین و بهترین روش محسوب می شود و ماده افزودنی مناسب جهت استفاده در این مرحله :
1-   با داشتن خاصیت روان کنندگی سبب کاهش نسبت آب به سیمان و افزایش سهولت متراکم سازی بتن شده که این مورد خود باعث کاهش قطر لوله های مویینه ، افزایش وزن مخصوص ، تراکم بتن و در نتیجه سبب کاهش نفوذ پذیری می شود .
2-   این افزودنی با لغزنده نمودن سطوح داخلی لوله های مویینه درون بتن بواسطه از میان بردن نفوذ آب از طریق خاصیت اسمزي نفوذ پذیری بتن را کاهش و موجب آب بندی می گردد .
3-   افزودنی مناسب می بایست از نفوذ سولفاتها و املاح خورنده در بتن جلوگیری کرده و یون کلر فعال موجود در آن را غیر فعال نمايد .
4-   ایجاد حباب های ریز هوا و در نتیجه قطع لوله های مویینه در جهت آب بندی از دیگر خصوصیات یک افزودنی مناسب جهت آب بندی است .
5-     بدلیل عملکرد چند کاره  (Multi- Functional) بر مقاومت فشاری و دوام بتن می افزاید .
6-   بهبود خواص پمپ پذیری بدلیل خاصیت روان کنندگی آن از دیگر خواص استفاده از این نوع افزودنیها می باشد نتیجه آنکه برای آب بندی بتن در حین ساخت 2 کار اساسی را بایستی انجام داد .
                    آب بند نمودن ساختار جسم بتن
                     آب بند نمودن سازه بتنی ( شامل درزهای اجرایی و انبساطی  )
 
 اصلاح ساختار بتن
اصلاح ساختار بتن جهت آب بندی شامل تراکم ، توسعه دوام و ایجاد مقداری حباب هوا می باشد که با رعایت نکات زیر حاصل می گردد :
1- اصلاح منحنی دانه بندی و کنترل میزان ذرات ریز دانه به این معنی که میزان سیمان ، مواد افزودنی پودری (میکروسیلیکا) و نرم دانه مصالح سنگی (عبوری از الک 100#) جمعا در هر متر مکعب حداقل 400 کیلوگرم باشد
2- کاهش نسبت آب به سیمان 
3- افزایش نرخ هیدراتاسیون
4- دقت در مراحل اجرا ( جلوگیری از ایجاد درزهای اجرایی و کرموشدگی)
امروزه تمایل به ساخت سازه های بتنی غیر قابل نفوذ با ضخامت پایین زیاد می باشد که حداقل ضخامت  بتن 25 سانتی متر بوده و عرض ترکها را نیز محدود می نماید . قوام یا کار پذیری را می توان با اضافه نمودن مواد افزودنی شیمیایی و پودر سیلیکا فیوم اصلاح نمود . کیفیت بتن آب کیپ را می بایست در زمان اختلاط مناسب مورد بررسی قرار داد .لایه نهایی بتن به منظور آب کیپ بودن بسیار حائز اهمیت است که بطور کامل هیدراته شده و متخلخل باقی نماند تحت شرایط نرمال عمل آوری شود بخاطر قطع شدن لوله های مویینه و حبابهای هوا ، امکان عبور و انتقال رطوبت و آب بسیار کم می باشد و بتن آب کیپ ( آب بند ) یا ناتروا بوجود می آید .در این مرحله افزودنیهای آب بند کننده می بایست دارای خواص ذیل باشد:
الف – دارای خاصیت کاهش دهندگی آب نفوذ پذیری هیدرواستاتیکی پایین(Permeabiliy Reducer )
ب- خاصیت دفع کنندگی آب یا آب گریز / دور کننده آب ((Water –Repellent
 
 سازه آب بند :
سازه آب بند می بایست دارای شرایط زیر باشد
1-   درزهای اجرائی تا آنجائیکه ممکن است موجود نباشد و چنانچه وجودشان اجتناب ناپذیر باشد می بایست از واتر استاپ P.V.C نوع تخت استفاده نمود
2-   براي درزهای اجرایی محل اتصال کف به دیواره در داخل پاشنه از نوع واتر استاپP.V.C تخت استفاده شده و توسط گیره کار گذارده شود .
3-   برای درزهای انبساطی از واتر استاپ P.V.C حفره دار که قابلیت انعطاف پذیری تقریبا بالای ASTM 275% را دارا باشد استفاده نمود .
 
 
2-آب بندی ثانویه ( پس از بتن ریزی ):
 
اساس این روش استفاده از آب بندی غشایی می باشد . در این روش ملات امولسیون پلیمری د رچند لایه به ضخامت 3 تا 5 سانتی متر با رعایت نکات فنی روی دیوارها اجرا می شود . این ملات دارای طرح اختلاط مخصوصی بوده و تشکیل فیلم پلیمری درون آن و واکنشهای پوزولانی ناشی از میکروسیلیکای موجود در این مواد باعث ایجاد یک پرده انعطاف پذیر و مقاوم آب بند بصورت پوششی بر  روی سطح بتنی می گردد . از سوی دیگر با اتخاذ تدابیری خاص محل اتصال  کف به دیوار که یکی از حساس ترین نقاط از لحاظ آب بندی می باشد ایزوله گشته و لایه کف و دیواره کاملا یکپارچه می گردد . برای آب بندی کف نیز از نوعی بتن آب بند یا اسلامپ پایین به ضخامت حداقل 15 سانتی متر استفاده می شود . در این روش نیاز به آماده سازی زیر کار می باشد که شامل مضرس  کردن کلیه سطوح صاف و صیقلی می باشد همچنین باید تمام قسمتهای کرمو  شده تا رسیدن به یک بتن تازه و دست نخورده کاملا کنده شود و کلیه ترکها و درزهای اجرایی از قبیل محلهای قطع بتن ریزی بصورت V تا رسیدن به یک بتن سالم و محکم حداقل با عمق و عرض 5 سانتی متر شکافته شود . قبل از اجرای لایه آب بندی ضمن شستشوی کامل سطوح از گرد و غبار و چربی احتمالی موجود تمام ذرات سست و لق از سطح بتن باید جدا گردند همچنین لازم به تذکر است که در این روش جهت چسبندگی بهتر لایه آب بند به سطح زیر کار استفاده از چسب رابط پلیمری الزامی است
 
برچسب ها : آب بندی بتن،آب بندی فشارمنفی،آب بندی فشار مثبت،بتن آب بند،بتن ناتراوا،مواد آب بند نفوذگر،آب بندی چال آسانسور،آببندی،مواد آب بندی بتن،آب بندی دیوار حائل،آب بندی مخزن بتنی،آب بندی استخر،آب بندی تصفیه خانه،ملات آب بند،بتن نفوذ ناپذیر،مقاومت الکتریکی بتن،آب بندی ترک،تزریق پلی یورتان،آب بندی سازه های بتنی،رفع نشت مآب بندی بتن،آب بندی فشارمنفی،آب بندی فشار مثبت،بتن آب بند،بتن ناتراوا،مواد آب بند نفوذگر،آب بندی چال آسانسور،آببندی،مواد آب بندی بتن،آب بندی دیوار حائل،آب بندی مخزن بتنی،آب بندی استخر،آب بندی تصفیه خانه،ملات آب بند،بتن نفوذ ناپذیر،مقاومت الکتریکی بتن،آب بندی ترک،تزریق پلی یورتان،آب ندی سازه های بتنی،رفع نشت ،واترپروف،بتن واترپروف،چسب بتن،آب ندی کولینگ تاور ،آب بندی کلاریفایر،لوله های موئینه بتن ،پنترون،پوشش حافظتی بتن ،عایق رطوبتی بتن ،آب بندی استخر با چسب بتن,روش اجرای آب بندی استخر,روش اجرای آب بندی استخر,واترپروف بتن,مواد آب بندی,واترپروف چیست,شیمی ساختمان,چسب آباذگران,مواد آب بندی بتن,شرکت های دارنده مواد آب بندی بتن,آب بند کننده بتن,آنی گیر بتن,عایق الاستومری,عایق الاستومری بتن,پوشش آب بند کننده الاستومری بتن,بتن واترپروف,مواد واترپروف بتن,فروش واترپروف بتن,فروش واترپروف بتن,قیمت واترپروف بتن,انواع واترپروف بتن,واترپروف کردن بتن,چسب واتروف بت,چسب واترپروف استخر,عایق الاستومری بتن,عایق واترپروف بتن,عایق واترپروف استخر,روش عایق کاری استخر,عایق رطوبتی جدید بتن,عایق رطوبتی جدید ساختمان,عایق رطوبتی استخر,شرکت آب بندی استخر,شرکت واترپروف بتن,شرکت عایق کاری استخر,اکیپ آب بندی استخر,اکیپ آب بندی بتن,اکیپ آب بند مخزن,آب بندی درز انبساطی,آب بندی درز بتن,مواد واترپروف درز بتن,عایق کاری درز بتن,مواد واترپروف درز بتن,آب بندی چاله آسانسور,مواد آب بند کننده بتن,مواد آب بند,مواد آب بندی استخر,عایق نفوذی بتن,عایق نانو چیست,عایق دیوار ساختمان,شرکت عایق بتن,عایق بتن سپاهان,بتن عایق بندی,پوشش بتن,عایق آب بندی  آب بندی دیوار حائل,عایق آب بندی دیوار حائل,پوشش آب بندی دیوار حال,مواد اب بندی دیوار حائل,آب بندی دیوار آجری,پوشش محافظ نما,عایق محافظ نما,آب بند ئو جزئی,آب بندی نمای ساختمان,رنگ نمای ساختمان,آب بندی ساختمان,رنگ نمای خارجی ساختمان,رنگ استخر,رنگ استخری ضد جلبک,رنگ استخری,رنگ استخری پایه آب,ترمیم نشت استخر,ترمیم ترک استخر,آب بندی درز بتن, آب بندی درزها,آب بندی درز کاشی,آب بندی استخر بلوکی,آب بندی دویار سیمانی,آب بندی بتن استخر,آب بندی استخر بتنی,نحوه آب بندی استخر,چسب آب بندی لوله,آب بندی مخزن بلوکی,آب بندی استخر.،واترپروف،بتن واترپروف،چسب بتن،آب ندی کولینگ تاور ،آب بندی کلاریفایر،لوله های موئینه بتن ،پنترون،پوشش حافظتی بتن ،عایق رطوبتی  گروه مهندسی زیگورات، مقاوم سازی بتن ساختمان ، آب بندی بتن ساختمان ،ترمیم بتن ساختمان ، تعمیر بتن ، کاشت میلگرد ، کفپوش اپوکسی ، کفپوش پلی اورتان ، پوشش ضد حریق ، پوشش مقاوم در برابر حریق ، اپوکسی ضد اسید ، اپوکسی مقاوم در برابر اسید ، تزریق رزین اپوکسی و ترمیم ترک بتن ، تزریق پلی اورتان و آب بندی ترک بتن ،اجرا و تزریق گروت ، گروت ریزی ، مقاوم سازی با الیاف  FRPبتن
 
مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت