طراحی و اجرای ژاکت بتنی

ژاکت بتنی

Concrete jackeing


اصلاح موضعی اجزای سازه ای بتن مسلح به منظور افزایش سختی و مقاومت یکی از روش های متداول بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی به شمار آید . در این میان می توان به ژاکت بتنی به عنوان یکی از این روشها  اشاره نمود .
ژاکت بتنی شامل لایه ای بتن ، میلگرد های طولی و خاموت های بسته می باشد .
هدف از اجرای این روش ، کاهش قابلیت تغییر شکل اعضای نا کارآمداست ، چرا که این اعضا در شرایط طراحی و مطابق واکنش های ساختمان به وضعیت حدی تعیین شده خود نخواهند رسید . ژاکت های بتن آرمه زمانی به کار می روند که اعضای سازه ایی دچار آسیب دیدگی شدید شده باشند یا مقاومت لرزه ای انها ناکافی باشد . در صورت امکان ، ژاکت بتنی دور تا دور اجزای سازه ای و در غیر این صورت در یک یا چند وجه آنها اجرا می شود .

باید در نظر داشت که این روش مقاوم سازی،  سبب تغییر در سطح مقطع عضو و به دنبال آن افزایش سختی می شود و به باز توزیع تنش در مقطع می انجامد .

در ستون های بتن آرمه خرابی های ناشی از زلزله منجر به شکست ستون قبل از تشکیل مفصل پلاستیک در تیر می گردد
در حالت هایی که اجرای ژاکت بتنی  فقط به ارتفاع خالص طبقه محدود میشود ، مقاومت محوری و برشی  ستون افزایش  پیدا می یابد . ولی مقاومت خمشی تیر در اتصالات افزایش  پیدا  نمی کند ،  بنا بر این  توصیه می شود . ژاکت های بتن آرمه از سقف و دال کف رد شوند .

ژاکت های بتن آرمه را می توان از راه افزودن به سه یا چهار وجه  تیر اجرا کرد . با این روش می توان ناحیه کششی  و ناحیه فشاری تیر را  با روکش های بتنی تقویت کرد . برای تکمیل مکانیزم انتقال نیرو  بین مصالح  قدیمی و جدید  زیر کردن سطح بتن قدیم و نیز جوش دادن و کاشتن میلگردهای اتصال با آرماتورهای جدید و قدیم ضروری است . پوشش های بتن مسلح روی وجه تحتانی تیر تنها موجب افزایش ظرفیت خمشی آن می شود . از این رو اجرای ژاکت بتنی در چهار وجه تیر موثر ترین روش است  .

مقالات و مطالب مرتبط با ژآکت بتنی concrete jacketing  در سایت انجمن بتن آمریکا را می توانید در اینجا ملاحظه بفرمائید . 

 

برچسب ها : Concrete jackeing،بتن افزایش سختی ،وضعیت حدی،بتن آرمه،مقاومت لرزه ای،افزایش سختی،تقویت ستون،ستون های بتنی ،مفصل،مقاومت محوری،مقاومت خمشی،فشاری تیر،روکش های بتنی،سطح بتن قدیم،ژاکت بتنی،تقویت بتن،مقاوم سازی بتن،مقاوم سازی،مقاوم سازی بوسیله ژآکت بتنی،مقاومسازی ستون،افزایش مقاومت و سختی، 

 

مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت