آزمایش دمای بتن
 
ASTM C 1064
 
آزمایش استاندارد برای تععین دمای بتن سیمان پرتلندی تازه اختلاط
 
 دمای بتن یکی از مهم ترین پارامترهای موثر در کیفیت ، زمان گیرش و مقاومت بتن می باشد . که بدون کنترل ان تخمین عملکرد بتن اگر نگوئیم غیر ممکن ، بسیار مشکل خواهد شد . 
بتنی با دمای اولیه بالا، احتمالا مقاومتی بیش از مقاومت اولیه و مقاومتی کمتر از مقاومت نهایی بتن های معمولی خواهد داشتو کیفیت نهایی ان احتمالا کمتر از کیفیت نهایی بتن های معمولی خواهد بود . برعکس بتنی که در دمایی نرمال اجرا و عمل آوری  شود ، افزایش مقاومت ان دارای روندی کند بوده لیکن مقاومت نهایی ان بالا و از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود . 
دمای بتن تععین کننده نوع عمل آوری و نحوه نگه داری از بتن می باشد . همچنین مدت زمانی که باید صرف عمل آوری و نگه داری بتن شود را نیز تععی می کند .
بتن محافظت نشده در هوای گرم ، در معرض ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری در سنین اولیه قرار دارد . از طرف دیگر در هوای سرد مراقبت ناکافی از بتن ممکن است به طور جدی مانع سرعت کسب مقاومت گردد . 
بنابر این به نظر میرسد که دست انداکاران صنعت بتن باید درک کلی ای از آثار احتمالی دمای عمل آوری کمتر و بیشتر از حد معمول، بر روی خواص بتن در سنین اولیه و روشهای بررسی و کنترل این خواص ، داشته باشند . 
با کنترل دمای بتن در محدوده دمای توصیه شده ، بسیاری از مشکلات فعلی و آینده بتن مرتفع خواهد شد . هنگام ارزیابی انواع مختلف بتن ، بایستی دمابی بتن در زمان اختلاط ، برای تمامی انواع مورد آزمایش تا حد امکان یکسان و مساوی نگه داشته شود . 
دمای بتن بر عملکرد افزودنیهای شیمیایی ، مواد هوازا ، مواد پوزولانی و سایر افزودنی ها تاثیر می گذارد . 
 
 
بر چسب ها : گیرش بتن،دمای بتن،بتن ریزی درهوای گرم ،عمل آوری بتن ،مقاومت اولیه بتن،خواص بتن،افزودنی های شیمیایی بتن،آزمایش مقاومت فشاری بتن،آزمایش اسلامپ،آزمایش چکش اشمیت،آزمایش اولتراسونیک بتن،اسکن آرماتور،اسکن بتن،اسکن میلگرد، آزمایش بتن ،آزمایشی غیر مخرب بتن،کرگیری بتن،دانه بندی بتن،نمونه گیری بتن ، آزمایش بتن سخت شده،یوتی بتن 
 
مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت