چرا به مقاوم سازی ساختمان نیازمندیم؟
چرا به مقاوم سازی ساختمان نیازمندیم؟
 
«مقاوم سازي» در علم مهندسي عمران به مفهوم بالا بردن مقاومت يک سازه ساختمان در برابر نيروهاي وارده است. امروزه از اين اصطلاح بيشتر در مورد نيروي زلزله استفاده مي شود. از ديدگاه علمي، مقاوم سازي واژه کاملاً درستي براي اين منظور نيست. 
چرا که منظور از اصطلاح مقاومت سازي» به طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نيروي زلزله نيست بلکه منظور بهبود عملکرد اجزاي سازه ساختمان در برابر نيروي زلزله است. براي همين منظور، سازمان پيشگيري و مديريت بحران تهران به دنبال آن است با تدوين طرح بهسازي لرزه اي نسبي ساختمان هاي پايتخت، به روشي ساده و به دور از محاسبات پيچيده مقاوم سازي ساختمان ها را از طريق آموزش نيروهاي نيمه ماهر و جوشکاران جوان عملي کند. يکي از موضوعات مهم و اساسي در راهبرد کاهش خطرپذيري در برابر زلزله، مقاوم سازي ساختمان هاي موجود با کمترين هزينه با سرعت بالا و به صورت ساده است تا دست کم جان شهروندان در زلزله اي متوسط به بالا حفظ شود و در حقيقت آستانه ريزش ساختمان ها ارتقا يابد. در حال حاضر به واسطه هشدارهايي که درباره زلزله تهران داده مي شود، مسأله مقاوم سازي به طور جدي در حال پيگيري است. 
براي ساخت يک سازه و ساختمان معمولي بايد به بسياري از موارد توجه کرد. 
از جمله مهم ترين اين موارد مي توان به پي ساختمان و جوشکاري آن اشاره کرد در حالي که پي ساختمان از اصلي ترين موضوعات ساخت و ساز محسوب مي شود و به عنوان مثال براي ساخت پي بايد به ميزان دقيق و حساب شده نسبت آب و سيمان را رعايت کرد اما متأسفانه کارگران ساختماني غيرماهر و آموزش نديده به اين اصول توجه نمي کنند و همچنين در جوشکاري ساختمان بايد از تکنسين هاي جوشکاري که داراي پروانه جوشکاري هستند استفاده کرد، اما اين سهم نيز در کشور ما رعايت نمي شود. از آنجا که گسل هاي اصلي و فرعي بسياري در شمال، غرب، جنوب و شرق تهران وجود دارد و خاک جنوب تهران به دليل وجود سفره هاي زيرزميني بسيار در اين منطقه سست است، بنابراين به هنگام وقوع زلزله سطح آب هاي زيرزميني بالا آمده و بسياري از ساختمان ها واژگون مي شوند و يا در زمين فرو مي روند. چنانچه اين اتفاق رخ دهد، تمام راه هاي ارتباطي قطع مي شود، شبکه هاي آب، برق و گاز آسيب مي بيند و به گفته برخي کارشناسان طبق بررسي ها تهران سه روز متمادي در آتش مي سوزد چرا که در تهران اصول شهرسازي رعايت نشده و ساختمان ها به صورت فشرده ساخته شده است. به همين علت در هنگام وقوع زلزله راهي براي کمک رساني و يا دور شدن از حوادث بعد از آن وجود ندارد. در اين جا است که لزوم مقاوم سازي ساختمان ها در جهت افزايش پايداري سازه هاي مهم در برابر زلزله اهميت خود را نشان مي دهد. 
اما سؤالي که مطرح مي شود اين است که چه ساختمان هايي به مقاوم سازي نياز دارند. چه ساختمان هايي نياز به مقاوم سازي دارند؟ در ابتدا ساختمان ها را به چهار دسته تقسيم مي کنيم. دسته اول ساختمان هاي حياتي هستند که به دليل نوع کاربري و استفاده اي که دارند امکان انتقال تجهيزات را نداشته و از طرفي بايد عملکرد خود را بعد از زلزله نيز حفظ کنند. اين ساختمان ها شامل مراکز درماني، ايستگاه هاي مخابراتي و تلويزيوني، مراکز امنيتي و پالايشگاه ها هستند. دسته دوم را ساختمان هايي تشکيل مي دهند که در حال حاضر شرايط خاصي ندارند اما پس از زلزله به عنوان مراکز خدماتي و کمک رساني مورد نياز هستند و لازم است حتماً سرپا باشند. 
برخي از سوله ها، مساجد، مدارس، مراکز مديريت کلان و مراکز مديريت بحران از اين جمله محسوب مي شوند. از سوي ديگر ساختمان هايي که قبل و بعد از زلزله اهميت خاصي ندارند ولي در صورت آسيب جدي تلفات جاني زيادي در پي خواهند داشت مانند مراکز عمومي، استاديوم، برج ها و .... . دسته چهارم نيز ساختمان هاي معمولي هستند که هيچ کدام از موارد فوق را شامل نمي شوند مانند منازل مسکوني، ساختمان هاي اداري و تجاري معمولي.
 اهميت و نياز مقاوم سازي از ديدگاه کلان به ترتيب از دسته اول ساختمان ها آغاز و به دسته چهارم کاهش مي يابد. همچنين مقاوم سازي دسته اول و دوم کاملاً به عهده و وظيفه دولت است. اما دسته سوم بين دولت و کارفرمايان خصوصي مردم مشترک بوده و دسته چهارم کاملاً به عهده مردم است. اما از طرفي مقاوم سازي دسته اول و دوم تقريباً تأثيري مستقيم در کاهش مستقيم تلفات زلزله ندارد و تنها مقاوم سازي دسته سوم و چهارم است که در کاهش مستقيم تلفات زلزله نقش دارند. بديهي است که هزينه و زمان لازم براي مقاوم سازي دسته سوم و چهارم به قدري زياد است که عملاً اين امر را غيرممکن ساخته است. چرا که برخي از ساختمان ها که قديمي هستند و برخي ديگر نوساز که در آن اصول و مقررات مربوطه رعايت نشده است و به اين ترتيب اگر بخواهيم مقاوم سازي را به آنها نيز تعميم دهيم عملاً بايد دوباره کشور را بسازيم. 
بنابراين دولت موظف است که مقاوم سازي را معطوف به ساختمان هايي از جمله مراکز درماني، مخابراتي، مدارس و مراکز مديريت بحران کند و مقاوم سازي ساختمان ها و مراکز شخصي را به عهده خود مردم بگذارد و دولت صرفاً مي تواند تسهيلات و قوانين لازم را در اختيار آنها قرار دهد. به هر حال مقاوم سازي در هر دو زمينه چه ساختمان هاي قديمي و بافت فرسوده و چه ساختمان هاي نوساز مطرح است. 
دلایل متنوعی وجود دارند که مقاوم سازی یک ساختمان ویا مقاوم سازی سازه ها را تبدیل به امری ضروری می کنند. برخلاف تصورات مردم مقاوم سازی مختص سازه های قدیمی نیست ولی باید خاطر نشان کنیم که مقاوم سازی سازه یا مقاوم سازی ساختمان معطوف به قدمت ساختمان نبوده و حتی به تکرار اتفاق افتاده است که ساختمانی قبل از این که مورد بهره برداری قرار بگیرد مورد مقاوم سازی قرار گرفته است. از این رو دلایلی که منجرب می شود به دنبال یافتن یک روش مقاوم سازی باشیم را باید به خوبی بشناسیم. به همین علت تلاش داریم که دلایل نیاز به مقاوم سازی یک ساختمان ویا مقاوم سازی سازه ها را در دو دسته عمده معرفی کنیم، هرچند قابل ذکر است که ممکن است دلایل نیاز به مقاوم سازی در برخی از پروژه های خاص در این تقسیم بندی گنجانده نشده باشد.
 
نیاز به مقاوم سازی به علت خطاهای انسانی و اشتباهات مهندسی:
 
- خطاهای طراحی: عوامل موثر در این خطا بسیار متنوع است. فراموش کردن یک بند آیین نامه، فرض اشتباه در مورد شرایط ساختمان و ... در این دسته گنجانده می شود. آیا تابحال شده در ساختمانی که هنوز حتی بارهای مرده به صورت کامل وارد نشده احساس خیز شدید و ترک های ریز در تیر و دال مشاهده کنید، آزمایش مقاومت بتن نتایج قابل قبولی داشته است، پس اشکال از کجا می تواند باشد؟
 
-به علت بروزنبودن آیین نامه ها: هرچند اشتباه یا نقصان آیین نامه متوجه مهندس نمی شود ولی به هر حال با تغییر آیین نامه ها ساختمانی که تا دیروزِ نشر آیین نامه جدید ایمن محسوب می شد ممکن است دیگر ایمن نبوده و نیاز به ارتقا در مقاومت و شکل پذیری داشته باشد. اگر بخواهیم این مساله را بهتر پوشش بدهیم زمانی را که در آیین نامه ها هیچ نشانی از الزامات لرزه ای وجود نداشت را بیاد بیاورید. آیا این ساختمان ها در زمان حاضر در مقابل نیروهای محتمل که اینجا زلزله است ایمن اند؟ آیا ساختمان هایی که امروزه طراحی و ساخته می شوند در مقابل بارهای انفجار مقاوم اند؟ آیا در صورت نیاز به حصول اطمینان از ایمنی ساختمان در مقابل بارگذاری های جدید نیاز به مقاوم سازی پیش نخواهد آمد؟ یا از طرف دیگری آیا طیف های خطر بر اساس واقعیت زمین ساختی محل احداث سازه معرفی شده اند یا آیین نامه ها هنوز از کمبود اطلاعات لرزه ای رنج می برند؟
 
- خطا در اجرا: شاید مهمترین زنجیره در ساخت یک ساختمان مجریان باشند. بر خلاف اینکه مهندس طراح به راحتی تا چندین رقم اعشار در محاسبات را در کنترل و اختیار خود دارد، داشتن دقت نظر در مراحل اجرای ساختمان کار دشواری است. خطا می تواند در مراحل آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی، عمل آوری، اندازه گذاری ها، شاقول کردن و ... اتفاق بیافتد. یکی از دلایل نیاز به مقاوم سازی از این رو اتفاق خطاهای اجرایی در مراحل ساخت است.
 
نیاز به مقاوم سازی با خطاهای غیر انسانی:
 
- مغایرت مشخصات مصالح استفاده شده با مقادیر فرض شده: تغییر مقادیر مشخصات مصالح بکار رفته در ساختمان نسبت به مقادیر طرح بسیار رواج دارد. این خطا هم در سازه های بتنی و هم در سازه های فولادی رواج دارد. اگر قطعات سازه های فولادی در کارگاه تولید شوند و با کنترل بالا نصب شوند به ندرت خطای بزرگی بین مقادیر مشخصات طرح و واقعی رخ می دهد. بر خلاف فولاد که ماده ای همگن است و با در نظر گرفتن تولید دقیق کارخانه ای به ندرت تغییر در مقاومت پیش فرض آن صورت می پذیرد، بتن از نا همگنی مصالح رنج می برد. عملیات اختلاط، حمل، بتن ریزی و نگه داری در نهایت موجب تولید مصالحی با مشخصات مکانیکی پراکنده می شود. هرچند آیین نامه های بین المللی و ملی بتن تلاش داشته اند تا با تعریف مقادیر آماری حاشیه اطمینان برای ساخت این ساختمان ها را حفظ کنند، ولی برای مثال در بسیاری از موارد مقادیر مقاومت فشاری بتن کمتر از مقدار مشخصه در نظر گرفته شده برای سازه است و به عبارت عامیانه تر مقاومت بتن جواب گو نیست. در بسیاری از این موارد نهایتاً دو راه برای تصمیم گیرنده باقی می ماند، تخریب یا مقاوم سازی. 
 
- اضمحلال مصالح و خوردگی: مصالح فولادی تقریبا در تمام سازه های ساختمانی امروزی حضور دارند (یا به شکل مقاطع فولادی و یا مدفون در بتن یا مصالح بنایی). همچنین لازم به ذکر است که سالیانه مقدار بودجه سنگینی برای نگهداری این سازه ها اختصاص داده می شود. در تصاویر زیر نمونه هایی از خوردگی در سازه های بتنی را مشاهده می فرمائید. 
 
 corrosion2 
 corrosion
 
با نگاهی به تصاویر بالا سوالات بسیار تامل برانگیزی به ذهن انسان خطور می کنند. آیا روش های مقاوم سازی که از مصالح فولادی استفاده می کنند (مثل ژاکت فولادی و بتنی که دارای آرماتور فولادی است) صرف نظر از هر جنبه دیگری برای این مورد (سازه در معرض خوردگی) مناسب اند؟ آیا  چرخه خوردگی هنگام استفاده از این روش ها اتفاق نمی افتد؟ آیا هزینه های نگهداری با این روش ها حذف می شود؟ 
 
- افزایش بار بر روی ساختمان: افزایش بارگذاری ساختمان امری اجتناب ناپذیر است و ممکن است به شکل های مختلفی اتفاق بیافتد:
 
- تغییر در کاربری ساختمان: این مسئله بسیار اتفاق میافتد برای مثال واحدی مسکونی تبدیل به بایگانی یا انبار یک شرکت می شود.
 
- نصب تجهیزات: نصب ماشین آلات بر روی ساختمان، تعبیه تجهیزات مکانیکی یا مخابراتی و ... بر روی بام یا هر جای دیگر.
 
-غیره: در طول تجربیات مهندسی با مواردی برخورد کردیم که در هیچ منبعی در مورد آن ها مطلبی ذکر نکرده است. از جمله مشاهده ساختمان هایی با قدمت بالا که به جای تعویض عایق بام در آنها در طول چند دوره هر بار میزان زیادی آسفالت بر روی عایق قبلی نصب شده است تا اینکه در موقع مقاوم سازی با میزان زیادی اضافه بار مرده بر روی ساختمان مواجه شدیم.
 
- صدمات وارده ی غیر مترقبه: سوانحی غیر مترقبه مثل تصادف یک کامیون با پایه پل یا برخورد یک خودرو به ساختمان، انفجار، حملات تروریستی، آتش سوزی و ... مواردی هستند که در مواقع لازم باید اقدامات لازم جهت مقاوم سازی در مقابل آن ها انجام بپذیرد. در ادامه یک فیلم کوتاه از برخورد دیوار درمقابل انفجار قبل و بعد از مقاوم سازی مشاهده می کنید.
- هرگونه تغییر در سیستم سازه ای ( برای مثال حذف یک ستون یا بادبند): گاهی نیز ممکن است عضوی از سازه دچار تغییراتی شود. برای مثال حذف یک ستون، تعبیه بازشو در دیوار و مواردی مشابه آن. 
 
ر چسب ها : تقویت بتن ، مقاوم سازی با الیاف frp ، ترمیم و تقویت بتن با frp ، تقویت تیر با frp ، تقویت ستون با frp ، تقویت دال با frp ، تقویت سقف با frp ، تقویت دال با frp ، تقویت دیوار برشی با frp،تقویت پل با frp ، تقویت فونداسیون با frp  ، کامپوزیت frp ، الیاف کربن ، الیاف شیشه ، بازسازی بتن ، ورقه های frp،اف ار پی کامپوزیت پلیمری frp  ، الیاف اف ار پی ، بهسازی بتن ، رزین اپوکسی ، الیاف آرامید ، مواد مرکب frp، تقویت سازه بتنی ،cfrp ، gfrp ،afrp ، مقاوم سازی با frp ، روش اجرای frp ، الیاف بازالت ، ترمیم بتن ، مقاوم سازی تیر ، مقاوم سازی ستون ، مقاوم سازی دال ، مقاوم سازی سقف ، مقاوم سازی فنداسیون ، مقاوم سازی مخزن ، مقاوم سازی پل، گروه مهندسی زیگورات، انستیتو تخصصی بتن و مقاوم سازی
مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت