دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود
دستورالعمل بهسازی لرز ه ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود
 
ساختمانهای با مصالح بنایی در ایران نسبتاً کوتاه هستند و تعداد طبقات آنها به ندرت از سه طبقه تجاوز میکند. منظور از ساختمانهای بنایی غیرمسلح، ساختمانهایی است که در آنها تمام و یا قسمت عمدهای از بارهای قائم و جانبی، توسط دیوارهای با مصالح بنایی که عموماً از آجر، خشت، بلوک سیمانی و یا سنگ میباشند، تحمل میشود.
کلافهای افقی و قائم در این ساختمانها در صورت وجود، برای انسجام و یکپارچگی سیستم سازهای بهکار گرفته میشوند. برای بهسازی این نوع ساختمانها با توجه به هدف بهسازی ابتدا باید ساختمان بهلحاظ آسیبپذیری مورد ارزیابی قرار گیرد و نواقص آن مشخص شود، سپس این نواقص با استفاده از شیوه های بهسازی برطرف میشوند. هدف بهسازی بر اساس بخش
 دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود انتخاب میشود.
 
برای دریافت مقاله لطفا اینجا کلیک کنید . 
 
کلمات کلیدی : تقویت بتن ، مقاوم سازی با الیاف frp، ترمیم و تقویت بتن با frp ، تقویت تیر با frp ، تقویت ستون با frp ، تقویت دال با frp ، تقویت سقف با frp ، تقویت دال با frp ، تقویت دیوار برشی با frp،تقویت پل با frp ، تقویت فونداسیون با frp  ، کامپوزیت frp ، الیاف کربن ، الیاف شیشه ، بازسازی بتن ، ورقه های frp،اف ار پی ،کامپوزیت پلیمریfrp ، الیاف اف ار پی ، بهسازی بتن ، رزین اپوکسی ، الیاف آرامید ، مواد مرکب frp، تقویت سازه بتنی ،cfrp،gfrp،afrp، مقاوم سازی با frp، روش اجرای frp، الیاف بازالت ، ترمیم بتن ، مقاوم سازی تیر ، مقاوم سازی ستون ، مقاوم سازی دال ، مقاوم سازی سقف ، مقاوم سازی فنداسیون ، مقاوم سازی مخزن ، مقاوم سازی پل، گروه مهندسی زیگورات، انستیتو تخصصی بتن و مقاوم سازی   
مطالب مفید عمرانی
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت توسعه صنعت زیگورات می باشد .

طراحی سایت